Acte necesarii inmormantarii:

– Certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul sanitar care a facut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari.

– Actul de identitate a celui decedat.

– Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare.

– Actul de identitate al persoanei care declara decesul.